-1. DefaultJuridische info

1. Voorwaardenhttp://www.goudengids.be/businesscenter/Algemenevoorwaarden

2. Algemene gebruiksvoorwaardenDe Business Centre wordt gratis en uitsluitend met het oog op online raadpleging te Uwer beschikking gesteld. De op de Business Centre website vervatte gegevens mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Het is verboden deze voor andere, met name commerciële, doelstellingen te gebruiken zoals mailings, de aanleg van gegevensbestanden, enz. zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van goudengids.be.

goudengids.be besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verzamelen en het bijwerken van de gegevens die zijn opgenomen op de Business Centre website. Indien U evenwel een fout zou vaststellen in één van deze gegevens, nodigen wij U uit om contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail of per telefoon op nummer 078 15 15 25 of per fax op het nummer 078 15 43 05.

goudengids.be en haar partners kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor weglatingen van of materiële of andere vergissingen in de gegevens, ook niet wanneer die ontstaan zijn tijdens de verwerking van deze gegevens. goudengids.be heeft te allen tijde en om gelijk welke reden het recht om de informatie op haar Business Centre website aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokkene. goudengids.be dient haar beslissing om informatie aan te passen of te verwijderen niet te motiveren en zal hieromtrent evenmin communiceren.

3. PrivacyTruvo, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, zal de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruikers van de Truvo Lounge verwerken voor haar klantenadministratie, de verwerking in en de verdere commercialisering van haar producten (i.e. de organisatie en het beheer van de Business Center website) en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van de Persoonsgegevens. De persoonsgegevens omvatten de handelsnaam, de naam van de zaakvoerder, het adres van de handelszaak, het telefoonnummer, het faxnummer, het gsm-nummer, het e-mail adres, de URL, de handelsactiviteit, het BTW-nummer en het ondernemingsnummer. Truvo treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Elke natuurlijke persoon heeft een inzage- en correctierecht inzake deze gegevens en kan zich verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden via een e-mail gericht aan info@Truvo.be. Voor meer informatie kan de gebruiker eveneens terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax. 02 213 85 65, e-mail: commission@privacycommission.be.

Door het gebruik van de Business Center website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de bovenstaande bepalingen.

Voer het telefoonnummer in waarop wij u kunnen bereiken. Klik op “bel nu” en wij bellen u meteen terug.

Mijn telefoonnummer::

Are you sure?

Loading...